субота, 21. септембар 2013.

Have got

Obnovite sve oblike glagola have got i provežbajte ih.


Vežbanja koja možete uraditi u svesci kod kuće, pa ćemo ih proveriti na času:


Vežbanja na internetu: Kada završite, odgovore proverite na check ili check answers.
1 коментар: